Български English
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ
Отдава под наем: Офис, Габрово, 20 кв.м.
Продава: Парцел, , 3900 кв.м.
Продава: Парцел, , 800 кв.м.
Навигация

Тип на офертата

Вид на имота

Местоположение

Населено място

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Разходи по сделка


РАЗХОДИ ПРИ СДЕЛКА ЗА ПОКУПКО–ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

1. Обявената цена на имота

Посочената цена на всеки имот в нашия сайт е обявената офертна цена, която Агенцията договаря със собствениците на всички имоти от базата данни.

В много случаи обявената цена може да бъде договаряна с продавача в зависимост от конкретните условия по сделката.

Не са редки и случаите, когато обявената цена не подлежи на коментар- това е желанието на собственика на имота и ние при необходимост ще Ви предупредим затова.

И в двата случая обаче  брокерите ни ще Ви посъветват как да постъпите и какво можете да очаквате или ще ви предложат други имоти с желаните от Вас характеристики.

Обявената цена на имота НЕ ВКЛЮЧВА:

  • посредническото възнаграждение по сделката (комисионна)
  • дължимите от страните по сделката местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт.

2. Посредническо комисионно възнаграждение (комисионна)

Посредническото възнаграждение (комисионна) на Агенция Фокус  е  3%  от договорената продажна цена на имота и се заплаща от продавача и купувача. Възнаграждението се заплаща само при условие, че купувачът закупи желания недвижим имот с посредничеството ни.

3. Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че практиката за заплащане на тези разходи от страните по сделката е различна и те зависят от условията, които те  договарят по между си и от компромисите, които правят.

Нашата роля на консултанти и посредници е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

  • Местен данък-1

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко- продажба на имоти, находящи се в община Габрово, този данък е в размер на 1 от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

  • Нотариална такса- (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифа за нотариалните такси според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). 

Когато нотариалният акт се подготвя от нотариуса, то за това му се дължи възнаграждение, съгласно същата тарифа (клиентът има право да ползва и свой адвокат).

·         Такса за вписване- 0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).

Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот.

Според  ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г. , Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.)

За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.